Stichting Rotterdamse Klassiekers
 
Twitter mee met #Milieuzone of #MZnee
 
   
Oldtimer rijden = Duurzamer rijden.

Gepubliceerd: donderdag 24-12-2015
Update: 24-12-15 15:08

In gesprekken die over het rijden in oldtimers gaan horen we meestal dezelfde terugkerende opmerkingen. Veel gehoord is bijvoorbeeld; “Lekker goedkoop zeker, geen wegenbelasting betalen!” Of wat dacht je van: “Ziet er leuk uit maar vervuilt wel enorm!” Vaak bedoelen mensen er toch een compliment mee te geven maar zoals even zo vaak komt het rotter de strot uit dan bedoeld. En net zo vaak valt het bij ons minder goed dan vooraf bedacht. Nou geven we allemaal iedereen de vrijheid om te houden van of te hekelen over welk onderwerp dan ook maar als
zoiets op misvattingen gebaseerd is staat het ons oldtimerbezitters vrij om die misvattingen weg te nemen!

Zo las ik enige tijd geleden dat het produceren van een nieuwe auto zo'n 25 maal het gewicht van die auto kost aan grondstoffen voor materialen en energie. Een auto van zo'n 1.200 kg rijklaargewicht kost dan gemiddeld 30.000 kg grondstoffen! Nu zijn die cijfers wellicht niet meer up-to-date en zal een deel van die grondstoffen wellicht van gerecycleerde ( da's Belgisch ) auto's afkomstig zijn… het blijft een grote mate van verspilling want het blijven rijden in een oldtimer is vele malen minder vervuilend. Al het onderhoud aan een oldtimer zal nooit zo verspillend zijn als nieuw.

En waarom is het aantal oldtimers groeiende?
Dat komt omdat de kwaliteit van de gebouwde auto's door de jaren heen steeds beter werd. Men wou immers dat ze duurzamer werden! Zowel de consumenten als de beleidsmakers (politiek) hebben gewoon gekregen wat ze wilden. Auto's gaan dus langer mee dan vroeger. Het is dan ook niet zo raar dat er steeds meer auto‟s een leeftijd bereiken die we niet gewend waren tot nu toe. De meeste oldtimers zijn dan ook tussen de 25 en 35 jaar oud. Kwestie van aanpassen van de beeldvorming aan de realiteit. Net zoals bij de mensen die ook steeds ouder worden.

Maar ze vervuilen wel het milieu!
Welnee, zo actief en consumerend als toen ze jong waren zijn die oude mensen vaak niet meer… Maar we hadden het over oudere auto's. He, da's een mooie parallel… nog een keer: Maar ze vervuilen wel het milieu!
Welnee, zo actief en consumerend als toen ze jong waren zijn die oude wagens vaak niet meer…

Even wat cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en de Rijksdienst voor Wegverkeer (CBS en RDW):
Van de 8 miljoen auto‟s die in Nederland rijden zijn er slechts 250.000 ouder dan 25 jaar, dat is slechts 3 %. Die 8 miljoen auto's rijden 124 miljard kilometers per jaar. De oldtimers rijden met elkaar slechts 500.000 kilometers. Met een gemiddelde van 2.000 km per jaar zijn de oudjes dus verantwoordelijk voor slechts 0,4 % van het totale aantal gereden kilometers. En niet alle vintage-cars zijn
benzineslurpers hoor. Wat dacht je van de 2CV-tjes of Renault-4-tjes, die rijden zo‟n 1 op 20, dus vervuilend…

“Maar ze hebben geen katalysator of roetfilter!” is dan een veel gehoorde opmerking. Klopt, maar kijk even in de grafiek hiernaast. De uitstoot van kooldioxide neemt met het moderner worden van de verbrandingsmotoren niet noemenswaardig af. Een oldtimer vervuilt dus niet noemenswaardig meer dan
een moderne wagen als het om dat CO2-gehalte gaat. Daarnaast zijn de deskundigen het er uiteindelijk nog niet over eens of CO2 nou wel het meest schadelijke gas is wat betreft bijvoorbeeld het broeikaseffect.

De andere uitgestoten gassen nemen wel af, met ca. 85%. Blijft er dus een 7e deel vervuiling over ten opzichte van 30 jaar geleden. Vermenigvuldig je die eerder genoemde 0,4 % oldtimerkilometers met die factor 7 dan kom je op een uitstoot van kwalijke oldtimergassen van 3 %. Kijk nu nog even bovenaan de eervorige alinea naar het percentage oldtimers in ons land…inderdaad, ook 3 %! Omdat we minder kilometers maken is de milieubelasting van het oldtimer rijden dus echt niet zo erg als veel mensen ons en anderen wel willen doen geloven. We belasten het milieu heel keurig evenredig het percentage oldtimers en de daarmee gereden kilometers. Uiteindelijk heeft dus elke oldtimer die in stand wordt gehouden een milieubesparend en duurzaam effect! Natuurlijk is het wel zaak om dit ook enigszins zichtbaar te maken door niet teveel met oliewalmende afgetrapte bakken
door te rijden, die halen dat beeld dan weer naar beneden. Net zoals het verhaaltje over belastingvrij rijden.

Wat je namelijk bespaart aan wegenbelasting geef je uit aan het in stand houden van diezelfde oldtimer. Dat is immers vaak het geval. Een wagen oprijden kan iedereen. Maar zie het maar een ooh's-en-aah's-oproepende-verschijning te
houden. Nieuwe spatborden, een motorrevisie, wat dan ook, daar moet ook budget voor vrijgemaakt worden. En dat budget haal je dan o.a. uit het niet hoeven betalen van wegenbelasting. Die doe je in het spaarpotje “Onderhoud”.
Nee, goedkoper is het niet, maar wel een leuke hobby die vele malen duurzamer is dan onwetenden ons willen doen geloven! En dat we bij tijd en wijle die oldtimer om zijn praktische eigenschappen gebruiken, namelijk gewoon als auto, kan men ons dan niet kwalijk nemen.

In deze context zag ik een zeer kort maar lezenswaardig artikeltje in de
„Klassiek en Techniek‟ van augustus 2010:

Autogas écht schoner:
Opnieuw is het bewezen: autogas tast het milieu en de menselijke gezondheid minder aan dan benzine of diesel. Het ministerie van VROM gaf TNO opdracht dit te onderzoeken. LPG blijkt de overige fossiele brandstoffen naar de kroon te
steken qua emissie van zowel CO2, NOx als NO2. In het vergelijk werd uitgegaan van benzineauto's met een geregelde driewegkatalysator en diesels met een roetfilter. Bij oldtimers lopen de verschillen wellicht nog verder op!”

“Kijk” dacht ik, “dat is nou wat ik bedoel!”. Nu ging dat onderzoek meer over LPG dan over oldtimers maar de uitslag spreekt voor zich. Die discussie loopt ook al jaren en wordt ook door verkeerde beeldvorming gevoed. Met al die oudere
wagens op LPG rijdend zijn we dus echt niet zo verkeerd bezig als velen denken. En dat witte LPG-walmpje van diwaterstofmonoxide… dat is gewoon H2O zoals dat vrijkomt bij de verbranding van elk natuurlijk gas, waterdamp dus.

Maar de diesels onder ons dan? Moeten die geen roetfilter ofwel fijnstoffilter? Ook daarvoor geldt dat het aantal gereden kilometers door die groep auto‟s niet noemenswaardig groot is. Daarnaast is het achteraf plaatsen van een
retrofit roetfilter op een oldtimerdiesel lang niet zo besparend als een af fabriek gemonteerd filter op een nieuwe dieselauto. Een retrofit filter behaalt slechts een reductie van 30 tot 50%. Soms blijken dieselauto's van voor 1980 zelfs
ongeschikt voor zo‟n filter. En als het filter wél enorm lonend zou zijn dan zouden we die allang verplicht hebben moeten monteren of alsnog belasting betalen over de vervuiling. Kijk maar op de website van het ministerie van VROM. Hieronder staat een grafiekje met o.a. de uitstoot van fijnstof uitgezet (gele lijn). Die PM10-emissie neemt door de jaren heen dan wel af maar met een filter met een lager rendement op dat „handje vol‟ oude diesels zet het geen zoden aan de dijk. Mocht je toch, omwille van je eigen beleving of die van je omgeving, of omdat je diesel echt versleten raak en enorm rookt, een filter willen plaatsen, dan kun je op de website van de ANWB meer lezen. Ook weten de MB-dealers en anders de bekende Mercedes Oldtimer kanalen meer te vertellen of ons type wagens wel geschikt is voor zo‟n filter.

Nee, met al die oldtimers op de weg zijn we echt niet zo verkeerd bezig als men denkt. Sterker, we zijn duurzamer! Verkeerd bezig zijn diegenen die op onwaarheden gebaseerde besluiten nemen als het gaat om stimulatie of belasting van goed of verkeerd gebruik van wat we allen zelf gewild en gecreëerd hebben. Ik kijk nu in de richting van beleidsmakers (politiek) en milieubeweging. Zaak dus voor ons om mee te werken aan het omkeren van dat op misvattingen gebaseerde beeld. Vandaar ook dat ik iedereen aanraad het artikel over de Fehac te lezen. Die organisatie vraagt iets van ons allen, omdat wij allemaal wat verwachten van hen:
Het beschermen van ons belang!

Als de Fehac dan voor ons de lobbygangen in Den Haag bewandelt doen wij dat overal elders waar wij dat kunnen. De bedreigingen voor oldtimers zijn immers aan het groeien. Ondanks dat, of juist ómdat het aantal groeit!

Gerben Nieuwland


Geraadpleegde of te raadplegen websites:
www.cbs.nl  www.rdw.nl  www.fehac.nl  www.knac.nl
www.vrom.nl  Nieuwe link: Energieportal.nl
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/algemeen/retrofit_roetfilterregeling.htm
http://www.anwb.nl/auto/kiezen-en-kopen/veelgestelde-vragen,/faq-retrofit-roetfilters.html
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/dossiers/nl0079-emissies-verkeer-naar-lucht.html?i=23-69
http://www.clubwheels.nl/overige/FEHACTIVITEITEN%20januari%202008.pdf
en lees vooral pagina 3.

 

 

 

 

 

 
       
  Home PROTEST Portret. Deel 1
  Informatie Stap 1: Deel je verhaal Portret. Deel 2
  Over de Stichting Stap 2: Teken de petitie Portret. Deel 3
  Contact Stap 3: Klacht indienen Portret. Deel 4
    Stap 4: Deel de Flyers Portret. Deel 5
  STICHTING Stap 5: Auto Flyers Portret. Deel 6
  Epistel Frank Stap 6: Twitter er op los Portret. Deel 7
  Open brief aan Pex Stap 7: Volg ons op FB  
  Betoog Sjoerd aan Pex Stap 8: Vrijwillige donatie Schorem Haarsnijder & Babier
  Brief Niels aan Pex   The Amazing Stroopwafels
  Oldtimer is duurzaam    
  Brandbrief V2 MILIEUZONE ARCHIEF (Tip!!)
  Wagenparkscan 2015 Garage Hamer Beeldbank & beeld archief
  Resultaten Grafiek SBS6 HvN Save the date
  Brief aan commissie VVD op pad Kom naar de meeting
  Verslag van commissie Open Rotterdam Concours d'elegance
  Links & Rapporten Radio Rijnmond Uitslag meeting
  Motie alternatieven TV Rijnmond Uitslag puzzelrit
  Vijf alternatieven Adem in Rotterdam Verslag van 12 maart 2016
    Elsevier 3 april G4 optocht
  Rotterdamse Klassiekers RTV Utrecht Verslag van 3 april G4 2016
  Milieuzone Rotterdam ZONEmagazine (Tip!!) Media aandacht 2 mei 2016
  Milieuzone Amsterdam   Verslag van 12 maart 2017
 

DEZE AUTO'S GAAN DE STRIJD AAN

     
Auto 1 t/m 20 Auto  81 t/m 100 Auto 161 t/m 180
Auto 21 t/m 40 Auto 101 t/m 120 Auto 181 t/m 200
Auto 41 t/m 60 Auto 121 t/m 140 Auto 201 t/m 220
Auto  61 t/m 80 Auto 141 t/m 160 Auto 221 t/m 240
     
     

Steun de Stichting Rotterdamse Klassiekers
met een vrijwillige donatie.

 

SHARE SOCIAL MEDIA

 

 


Teken de petitie !!! Klik »»hier«« en doe mee!